Za evropský Jarov,o.s.

VÍTÁME VÁS NA NAŠICH STRÁNKÁCH!!!

Detailní odpověď p.Lochmanovi na jeho poslední dopis, adresovaný Mgr Mirjam Šimkové

Zde uvádíme znění našeho posledního dopisu, který jsme adresovali p.Lochmanovi, a na vědomí paní starostce, všem místostarostům a též Mgr. Janouškovi, vedoucímu kanceláře.

Je to dopis, v němž reagujeme detailně na odpověď radnice, která přišla, jak již víte, pouze Mgr Mirjam Šimkové, nikoli všem účastníkům schůzky 26.7.

ODPOVEDRADNICI.DOC, (202kB)
Jak chcete, vážení radní, žít bez stromů a bez zeleně? I Vám to bude brzy vadit.

Ó Vy lípy, ó Vy lípy,.....

picture029_lipa_0410

My nechceme, aby se ulice Pod Lipami musela přejmenovat na ulici Po Lipách (děkujeme za nápad PhDr J.Šulcovi!) !!!!!

Ó Vy lípy, ó Vy lípy,

praotců ruka vsadila Vás.

Ach, nese se vznešeně hlava Vaše, kývajíc vůní,

lahodnou skýtajíc včelám stravu

a člověku stín.

Ó Vy lípy, ó Vy lípy,

zasvěcené národu svému,

buďte jeho obrazem sil, ctností a jeho pravzorem,

ó Vy lípy, ó Vy lípy.

(árie Přemysla z opery B.Smetany Libuše)

 
Za evropský Jarov, o.s.