Za evropský Jarov,o.s.

VÍTÁME VÁS NA NAŠICH STRÁNKÁCH!!!

Zápis z jednání s místostarostou Lochmanem, dne 26.7.2007

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ S P. LOCHMANEM, MÍSTOSTAROSTOU MČ PRAHY 3

DNE 26.7.2007 , od 10:00 do 11:00 hod.


Jednání se zúčastnilo za naši stranu 12 lidí:

Dr.Ing.Václav Reischl, PhDr Jan Šulc, David a Míša Hanušovi, Mgr.Mirjam Šimková, Jana Šimková, Illona Šraibrová, Kateřina Krišicová, Mgr.Jana Nohová, Alena Adámková, Petr Felenda, Ing.Libuše Havlíčková
Průběh jednání:

1) Nejprve přečetla Ing.Libuše Havlíčková dopis s argumenty proti stavbě garáží panu Lochmanovi, který citaci akceptoval

2) P.Lochman začal odpovídat na jednotlivé argumenty, ovšem bylo to zprvu spíš „chlácholení“, s tím, že prý tyto průzkumy neznamenají, že MČ Praha 3 bude stavět garáže všude tam, kde se místa tipují (kromě naší lokality jde též o ul. Ondříčkovou, Škroupovo nám., nám. Jiřího z Poděbrad, ale také vnitrobloky)

3) Studie a průzkumy provádí firma SKM (Správa komunálního majetku), architekti prý připravují další studie

4) Místostarosta řekl, že prý názory občanů poslouchají, mluvil o tom, jak např. na Puškinově nám.v Praze 6 byl tlak veřejnosti tak velký, že se zamýšlené garáže budovat nebudou

5) Našich téměř 600 podpisů (ke dni 26.7.07) prý vnímají !!

6) Geodetický průzkum ve školní zahradě v červnu t.r. prý proběhl nešťastně, bude se to sankcionovat a řešit s firmou, která ho prováděla

7) Pokud by tu garáže byly, šlo by podle jeho názoru o dlouhodobé parkování, pro rezidenty, ovšem nebyl schopen říct, pro jaké. Ventilace a průduchy by podle něho vypouštěly výfukové plyny přes filtry, a nebyly by obráceny proti škole a hřišti !!!

8) Dále řekl, že se ještě nezpracovává žádný projekt, a že už teď je jakýkoli projekt problematický (s ohledem na veřejný odpor).

9) Všechny písemné záležitosti bude s námi nadále vyřizovat Mgr. Janoušek, což je ředitel kanceláře úřadu, a je to prý kompetentní osoba.

10) Máme směřovat dopisy též na Radu MČ Prahy 3, neboť tam se to probírá především.

11) Potom nastala bouřlivá diskuse, kde každý mluvil, a p. Lochman měl co dělat, aby vůbec odpovídal. Plno věcí týkající se této naší oblasti totiž ani zřejmě neví.

12) Pan Ing.Reischl: mluvil o tom, že garáže jsou tak absurdní návrh, že to je vůbec napodiv o něčem takovém uvažovat, a že nám p.Lochman nemá dělat předvolební projev

13) Pan PhDr Šulc správně řekl, že nemají na radnici žádnou koncepci, že je vidět, že se všechny tyto studie dělají od zeleného stolu, a že on by mohl architektům zde dělat průvodce.

14) Diskutovalo se o jednotlivých variantách studií … studie 2 a 3 jsou „otevřené“, tzn., že by se v garážích celou noc svítilo, byl by tam ruch, čili v celé oblasti by bylo po klidu.

15) Paní Mgr M.Šimková mluvila o tom, že jsme přece v EU a Praha je na seznamu UNESCO, tak bychom se podle toho měli také chovat. Rovněž poukázala na závazky ČR , vyplývající z členství v EU, jejíž normy je třeba respektovat. Odtud vzešel i nový název našeho občanského sdružení, a to Za evropský Jarov, o.s.

16) Mluvilo se o tom, že na konečné tramvají jsou nevyužitá místa, dále např. v Biskupcově ulici též. Ptali jsme se na prostory kolem Alberta a Plusu … pozemky prý nepatří MČ Praha 3. Totéž bylo řečeno i o Lípě …. ta byla rovněž prodána soukromému majiteli.

17) Pan Hanuš se zeptal, jakou koncepci má vlastně radnice. Na to jsme se dozvěděli o záměru výstavby domů Nový Jarov za ulicí Plavínovou …. na obrázku v kanceláři byly asi 13ti podlažní domy, ovšem jak jsme potom zjistili, snad tam má vyrůst něco menšího a rozumnějšího. P. Lochman o tom asi mnoho nevěděl, ten k tomu neřekl nic.

18) Pan PhDr Šulc mluvil rovněž o vlhkosti, která je v některých domech proti školní zahradě, a že ji nelze úplně odizolovat, např. kvůli stavbě garáží. Došlo by totiž potom k sesednutí domů.

19) Paní Adámková zmínila, že zde není infrastruktura, pořádný obchod, apod. Také jsme mluvili o špatném stavu silnic, kanalizace, vodovodního potrubí apod. Na to by se v první řadě měla radnice zaměřit, aby se to dalo do pořádku.

20) Pan Felenda měl připraveno, kde by se event. dalo uvažovat o stavbě takových garáží (ještě dá k dispozici).

21) Pokud jsem v tuto chvíli na někoho či na něco zapomněla, omlouvám se, ale snad mě kolegové doplní. Všem patří velký dík, že se schůzky zúčastnili a byli tak aktivní.

22) S p.Lochmanem bylo domluveno, že další jednání bude někdy během září, a na něm že budou i někteří členové Rady. On sám se asi již cítil trapně.

23) Na dopis, který jsme dali do podatelny, nám musí radnice odpovědět, všem 12 účastníkům, tak uvidíme, co napíšou.


Zapsala : Libuše Havlíčková


Komentář :
Je zřejmé, že zastupitelstvo bude pokračovat v průzkumu a realizaci parkovacích ploch na Praze 3. Rovněž je nepochybné, že v této problematice proti sobě stojí několik faktorů :
a) stávající parkovací plochy a omezené kapacity ulic,
b) povinnost zastupitelstva plnit volební program a pokyny Magistrátu,
c) podnikatelská lobby na nejvyšší politické špičky Prahy 3,
d) převážně pasivní obyvatelstvo Prahy 3 ve vztahu k věcem veřejným s omezenou praxí v praktikách občanské společnosti.

Závěry :
1. s panem Lochmanem bylo dohodnuto další setkání na září t.r., kam bude přizvána skupina odpovědných úředníků za výstavbu na P3

prosím, oznamte e-mailem, kdo se chce zúčastnit a navrhněte 3 možné termíny

2. v podpisové akci je třeba nadále pokračovat

prosím, vyzvedněte si další archy a sbírejte podpisy, nezbytně potřebujeme podporu a informovanost veřejnosti

3. navrhujeme rovněž na začátek září krátkou organizační a informační schůzku
prosím, oznamte e-mailem, kdo se chce zúčastnit a navrhněte možné termínyM. Šimková


 
Za evropský Jarov, o.s.